YATIRIM TAKİP BİLGİ SİSTEMİ

Yatırımcılara, gereksinimlerine en iyi yanıt veren ve bölge ve imar planlarına uygun yatırıma uygun arsaları doğru ve hızlı bir şekilde sunmak üzere hazırlanmış bir coğrafi bilgi sistemi ve veri tabanı uygulamasıdır. YATBİS ile
- Maliye Hazinesi, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri mülkiyetinde, Organize Sanayi Bölgesi ve Turizm Merkezi gibi özel planlama bölgelerinde ya da özel mülkiyetteki parsel ve atıl tesisler sisteme koordinatlı olarak entegre edilmekte,
- Her bir parsele ait konum, imar ve yapılaşma koşulları, altyapı, mülkiyet, maliyet bilgileri ve fotoğraflar ile fizibilite raporu ve tapu gibi diğer destekleyici dokümanlar güncel olarak tutulmakta,
- Tapu ve Kadastro bilgi ve verileri Mekânsal Gayrimenkul Sistemi’nden (MEGSİS) anlık olarak çekilmekte ve harita üzerinde çakıştırılmakta ve sorgulanabilmekte,
- Altyapısı bulunan belediyelerden güncel imar planı verileri anlık olarak çekilmekte ve harita üzerinde çakıştırılmakta,
- Yatırım yapılacak yöreye ilişkin detay bilgiler çevrimiçi olarak edinilebilmekte,
- Yatırımcılar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda maliyet, alan büyüklüğü, yatırım konusu, parsel bilgileri ve konum gibi kriterlere göre sorgulanabilmekte ve filtrelenmekte,


Daha detaylı bilgi ve örnek sunumumuz için bizimle bilgi@shkbilisim.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.